Avbokas arrangemanget tidigare än två veckor före gällande datum, tas ingen avgift ut. Tyvärr måste vi därefter ta ut en avgift för sena avbokningar på 75% av värdet på beställningen (lokal, måltider, personal) förutsatt att lokaliteterna inte kunnat återsäljas.

Avbokning av enstaka deltagare kan göras fram till 2 dagar före arrangemanget, därefter debiteras det bokade antalet deltagare (såvida inte antalet deltagare ökar förstås!).